ZADNJE NOVOSTI

Općina Kloštar Podravski

Objavljena dva natječaja za provedbu podmjere 4.1. 25 Studeni

Objavljena dva natječaja za provedbu podmjere 4.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dva natječaja za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gos...

Transparentnost rada

Važne informacije i dokumenti

NOVOSTI IZ OPĆINE

Općina Kloštar Podravski

Objavljena dva natječaja za provedbu podmjere 4.1. 25 Studeni

Objavljena dva natječaja za provedbu podmjere 4.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dva natječaja za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gos...

Podmjera 17.1. “Osiguranje usjeva, životinja i biljaka” 13 Studeni

Podmjera 17.1. “Osiguranje usjeva, životinja i biljaka”

Podsjećamo sve dosadašnje i buduće korisnike da se Zahtjevi za isplatu potpore za podmjeru 17.1. “Osiguranje usjeva, životinja i biljaka” zaprimaju do 31. prosi...

Važni dokumenti

Reciklažno dvorište
Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Općine Kloštar Podravski
Zaželi
Komunalna infrastruktura
PRORAČUNI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Imovina
zelena nabava