ZADNJE NOVOSTI

Općina Kloštar Podravski

Transparentnost rada

Važne informacije i dokumenti

NOVOSTI IZ OPĆINE

Općina Kloštar Podravski

JAVNI POZIV NA CIJEPLJENJE PROTIV COVID-19 BOLESTI 22 Srpanj

JAVNI POZIV NA CIJEPLJENJE PROTIV COVID-19 BOLESTI

Pozivamo sve zainteresirane odrasle osobe s boravištem ili prebivalištem u Koprivničko-križevačkoj županiji na cijepljenje protiv COVID-19 bolesti prema sljedeć...

Planiranje poboljšanja prometne infrastrukture 22 Srpanj

Planiranje poboljšanja prometne infrastrukture

Ulaganje u izgradnju nove prometne infrastrukture Na inicijativu općinskog načelnika održan je radni sastanak kome su se odazvali načelnik PP Đurđevac Marijan...

IV. izmjena Prostornog plana Općine 21 Srpanj

IV. izmjena Prostornog plana Općine

OBAVIJEST    Općina Kloštar Podravski je u procesu IV. izmjene Prostornog plana Općine, te Vam dostavljamo Nacrt prijedloga izmjena (građevinska područja i Od...

JAVNI POZIV NA CIJEPLJENJE PROTIV COVID-19 BOLESTI 8 Srpanj

JAVNI POZIV NA CIJEPLJENJE PROTIV COVID-19 BOLESTI

Pozivamo sve zainteresirane odrasle osobe s boravištem ili prebivalištem u Koprivničko-križevačkoj županiji koje do sada nisu cijepljene protiv COVID-19 bolesti...

Važni dokumenti

Reciklažno dvorište
Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Općine Kloštar Podravski
Zaželi
Komunalna infrastruktura
PRORAČUNI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Imovina
zelena nabava