ZADNJE NOVOSTI

Općina Kloštar Podravski

Transparentnost rada

Važne informacije i dokumenti

NOVOSTI IZ OPĆINE

Općina Kloštar Podravski

POZIV- Prijavite se na 2. kozarevečku grahijadu 9 Kolovoz

POZIV- Prijavite se na 2. kozarevečku grahijadu

Turistička zajednica područja "Dravski peski" i Općina Kloštar Podravski u suradnji s udrugama organiziraju manifestaciju pod nazivom "Rokovo u Kozarevcu 2019."...

Važni dokumenti

Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Općine Kloštar Podravski
Zaželi
PRORAČUNI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU