ZADNJE NOVOSTI

Općina Kloštar Podravski

Transparentnost rada

Važne informacije i dokumenti

NOVOSTI IZ OPĆINE

Općina Kloštar Podravski

Župan Darko Koren i suradnici posjetili Općinu Kloštar Podravski 7 Svibanj

Župan Darko Koren i suradnici posjetili Općinu Kloštar Podravski

Župan Darko Koren, zamjenik župana Ratimir Ljubić i pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Ana Mušlek danas su...

Još jedna FINANCIJSKA INJEKCIJA! 6 Svibanj

Još jedna FINANCIJSKA INJEKCIJA!

Općina Kloštar Podravski podnijela je prijavu projektnog prijedloga za dogradnju zgrade Dječjeg vrtića u sklopu javnog poziva „Program podrške poboljšanju mater...

Važni dokumenti

Reciklažno dvorište
Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Općine Kloštar Podravski
Zaželi
Komunalna infrastruktura
PRORAČUNI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Imovina
zelena nabava