Članovi Općinskog vijeća izabrani na lokalnim izborima održanim 21. svibnja 2017.

Marija Šimunko (HDZ), Marijan Belec (HDZ), Marijana Lovrenčec (HDZ), Lidija Gatalica (HDZ), Antonija Haleuš (HDZ), Mirko Šandrovčan (HDZ), Antun Karas (HDZ), Ivana Pavunić (HDZ), Franjo Karas (HDZ), Tomislav Furdić (HDZ), Mirko Debeljak (MREŽA), Slavko Špoljarić (SDP) i Dražen Vučak (HSS).

Jednoglasnom odlukom svih vijećnika za predsjednika Općinskog vijeća izabran je Antun Karas dok će njegova zamjenica biti Marija Šimunko.

novo vijece

 

Članovi Općinskog vijeća izabrani na lokalnim izborima održanim 19. svibnja 2013.

1. Mirko Debeljak, Lista grupe birača, predsjednik Općinskog vijeća
2. Franjo Budrović, SDP
3. Ivan Čupen, HDZ
4. Marijan Debeljak, HSS
5. Bernard Domović, HDZ
6. Đuro Gregurić, Lista grupe birača
7. Antun Juhas, HDZ
8. Petar Kontrec, SDP
9. Josip Nađ, HSS
10. Ivan Rođak, HSS
11. Branko Špiranec, HSS
12. Ivan Tudić, HSS
13. Dražen Vučak, Lista grupe birača