"Radi zaštite zdravlja ljudi i domaćih životinja od bjesnoće, a radi iskorjenjivanja bolesti u populaciji lisica kao glavnih rezervoara, Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane će tijekom 2016. godine provoditi aktivnosti oralnog cijepljenja lisica na području Republike Hrvatske.

Oralno cijepljenje lisica višegodišnji je program iskorjenjivanja bjesnoće. Tijekom 2016. godine provesti će se dvije akcije oralnog cijepljenja lisica (proljetna i jesenska) u okviru koji će na površini cijele zemlje (izuzev jadranskih otoka), putem posebnih zrakoplova biti distribuirani vakcinalni mamci. Provjera učinkovitosti oralne vakcinacije osigurava se analizom rezultata laboratorijskog testiranja lisica. U odstrelu lisica, koji se provodi nakon svake akcije, te njihovoj dostavi u ovlaštene veterinarske organizacije važnu ulogu imaju lovačka društva.
Sukladno gore navedenome, proljetna akcija oralne vakcinacije lisica provedena je u svibnju i lipnju 2016. godine dok se jesenska provodi od 5. studenog 2016. godine, a planirani završetak provedbe akcije je 15. prosinca 2016. godine.
Više informacija o oralnoj vakcinaciji lisica dostupno je na mrežnim stranicama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane (www.veterinarstvo.hr), a na kojoj će se redovito ažurirati svi podaci o provedbi iste."

Za potrebe ukopa u dane vikenda molimo kontaktirajte:

• 099 317 3737 direktor KOMUNALNOG PODUZEĆA KP Patačko Zlatko

• 095 535 9304 komunalni redar u Općini Kloštar Podravski Radelić Ružica

U CILJU EDUKACIJE STANOVNIŠTVA I PODIZANJE EKOLOŠKE SVIJESTI ŽELIMO VAS INFORMIRATI

• potrošene baterije – spremnik se nalazi u ulaznom dijelu hodnika Općine te ih se može odložiti u uredovnom vremenu

• neupotrijebljene lijekove (tablete, kreme, medicinske tekućine, inhalacijske pumpice) medicinske igle i slična pomagala (dijabetičara) odnesite u ljekarne zbog zbrinjavanja na propisan način

• ambalažu od pesticida – kontaktirati proizvođača ili prodavača koji će dati uputu za sabirna mjesta

• razvrstavanje kućnog otpada – u predviđene spremnike (staklo, papir, plastika, metal, tkanina) koji su postavljeni u svakom naselju; Kloštar Podravski - kod Vatrogasnog spremišta u centru; Kozarevac - ispred Društvenog doma, Budančevica - iza igraonice Lina, Prugovac - kod nogometnog kluba

• prijava nepropisno odbačenog otpada - telefonskim putem na broj 048/816066, ili pismenim putem - na obrazac koji je dostupan na internetskoj stranici općine

• odvoz fekalija i gnojnica životinjskog porijekla – preporuča se kad meteorološki uvjeti dozvoljavaju ili u što kraćem roku po ispuštanju na poljoprivredne površine nakon čega slijedi zaoravanje; voziti ih na predviđena mjesta, što dalje od kućanskih objekata

• načinite vlastito komposište – biorazgradive otpadke iz kućne upotrebe odlagati u pravilno ograđen prostor

• prostor okućnice – držati urednim (radi smanjenja množenja glodavaca i štetočina); pridržavati se uputa za njihovo suzbijanje i provođenjem mjera deratizacije

• dobrim primjerima – najmlađima usaditi dobre navike kao zalog zdravog življenja

Općina Kloštar Podravski

Kralja Tomislava 2

48362 Kloštar Podravski

OIB: 89238941129

Kontakt

Tel/Fax: 048/816 066

E-mail: opcina-klostar-podravski@klostarpodravski.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljkom: 7:00 - 15:00 sati

Utorak: 7:00 - 17:00 sati

Srijeda, četvrtak: 7:00 - 15:00 sati

Petak: 7:00 - 12:00 sati

© 2018 Općina Kloštar Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg