Javna nabava

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI / Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Prugovac-Kozarevac

 

 

IZJAVE O NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („NARODNE NOVINE“ BR. 120/2016)

- IVAN ČUPEN

- NATAŠA MARTINČEVIĆ

- SINIŠA PAVLOVIĆ

- ZLATKO PATAČKO

 

Izjava Općinskog načelnika o nepostojanju sukoba interesa

2017.

- Statističko izvješće o Javnoj nabavi za 2017. godinu

I. Izmjene plana nabave Općine Kloštar Podravski za 2017. godinu

Plan nabave Općine Kloštar Podravski u 2017. godini

 

2016.

- Plan nabave Općine Kloštar Podravski u 2016. godini

- Registar ugovora o javnoj nabavi robe, radova i usluga za 2016. godinu

 

2015.

Registar ugovora o javnoj nabavi robe, radova i usluga za 2015. godinu

Evidencija sklopljenih ugovora u 2015. godini

Troškovnik Dječjeg vrtića

Dokumentacija za nadmetanje za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti rekonstrukcije i nadogradnje građevine društvenog standarda s prenamjenom u Dječji vrtić

Dokumentacija za nadmetanje za provedbu otvorenog postupka javne nabave komunalnog vozila

 

2014.

Evidencija sklopljenih ugovora u 2014. godini

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

 

2013.

Procedura stvaranja ugovornih obveza u Općini Kloštar Podravski

Evidencija sklopljenih ugovora u 2013. godini

- Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Sprječavanje sukoba interesa

- Koncesija 1

Koncesija 2

 

2012.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2012. godinu

PLAN NABAVE Općine Kloštar Podravski u 2013. godini

- Obrazac koncesije

 

2011.

- Javna nabava - poduzetnicka zona "Istok"

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2011. godinu

PLAN NABAVE Općine Kloštar Podravski u 2012. godini

 

2010.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2010. godinu

Općina Kloštar Podravski

Kralja Tomislava 2

48362 Kloštar Podravski

OIB: 89238941129

Kontakt

Tel/Fax: 048/816 066

E-mail: opcina-klostar-podravski@klostarpodravski.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljkom: 7:00 - 15:00 sati

Utorak: 7:00 - 17:00 sati

Srijeda, četvrtak: 7:00 - 15:00 sati

Petak: 7:00 - 12:00 sati

© 2018 Općina Kloštar Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg